Glucosemeter – Bloeddrukmeter

Binnen het ZT DMT2 heeft u om de 3 jaar recht op een gratis nieuwe glucosemeter

Binnen het ZT CNI heeft u om de 5 jaar recht op een gratis nieuwe bloeddrukmeter

Contacteer uw huisarts, hij/zij zal de nodige documenten hieromtrent voor u klaarmaken !